הרצאות מפי אבנר שטראוס:

דוברים נוספים באירוע הטמעה פנים ארגונית של דיגיטל וחדשנות

Open Accessibilty Menu